Với tinh thần tập trung cao vừa phòng chống dịch Covid -19 vừa ra quân xây dựng nông thôn mới bà con nhân dân dân xã Sơn Hàm tập trung tổ chức xây dựng làm vườn ươm, ươm các loại cây giống để trồng hàng rào xanh.

    

Họp Tổ dân cư thống nhất chủ trương

Thực hiện Công văn số 10- CV/BCĐ ngày 29/7/2021 của Ban chỉ đạo Nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm về việc tập trung quyết liệt thực hiện phong trào 30 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phòng chống dịch Covid-19.

Với mục tiêu giữ và nâng cấp mức độ đạt chuẩn để tập trung quyết liệt trong chỉ đạo; đổi mới, sáng tạo trong cách chỉ đạo, cách làm để huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc thực hiện có hiệu quả phong trào, trọng tâm chiều sâu trong vườn hộ, khu dân cư theo chủ đề phát động: “Nhà sạch, vườn đẹp, hiệu quả kinh tế; phân loại, xử lý chất thải, nước thải - xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Sơn Hàm đã vào cuộc một cách rất quyết liệt với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền vận động nhân dân vào cuộc một cách đồng bộ trong xây dựng nông thôn mới.

Với cách làm mới đã làm cho nhận thức của bà con nhân dân thấm nhuần hơn về xây dựng nông thôn mới từ đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong quần chúng nhân dân. Một trong những thành công đó chính là việc phát động các thôn, cụm dân cư xây dựng vườn ươm để chủ động nguồn cây giống và đảm bảo để trồng hàng rào xanh đã được bà con nhân dân hưởng ứng rất cao. Qua hơn 10 ngày phát động đến nay 08/08 thôn đã xây dựng được vườn ươm với tổng số lượng khoảng 20.000 bầu. Tranh thủ vào các buổi tối bà con nhân dân dân ở các cụm dân cư của 08 thôn sẽ tiếp tục tập trung đóng bầu để ươm, dự kiến trong toàn xã  đợt này sẽ có khoảng trên 50.000 bầu cây ra lò. Các loại cây giống trồng hàng rào xanh như: Dâm bụt, chuỗi ngọc, chè tàu, … đảm bảo chủ động cây giống trồng hàng rào xanh trên các tuyến đường, cụm dân cư, nhà văn hóa, khu thể thao và cấp cho các hộ gia đình trong thôn.

Một số hình ảnh:

         

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 142.673
    Online: 17