Chiều ngày 15/10/2021 Đảng ủy xã Sơn Hàm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010 đến nay. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị gồm có: Đồng chí Cù Bích Thuận, Huyện ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; Đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã; các Đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và Bí thư 13 chi bộ trên địa bàn.

Mở đầu Hội nghị Đảng ủy xã Sơn Hàm đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong các Ban xây dựng Đảng ở cơ sở nhân kỷ niệm ngày truyền thống của các ban xây dựng Đảng.

Tiếp đến Hội nghị được nghe đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã thay mặt Chủ trì hội nghị báo cáo nhanh kết quả hội nghị Trương ương 4, khóa XIII.

Tại Hội nghị đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã thay mặt Chủ trì hội nghị thông qua Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên gia đoạn 2010 đến nay. Báo cáo đã nêu lên những thực trạng công tác tổ chức Đảng và đội ngũ Đảng viên cụ thể là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên. Đến nay Đảng bộ xã Sơn Hàm có có 13 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ Y tế, với 269 Đảng viên. có 1013 hộ dân, với 3164 nhân khẩu tại địa bàn.

Báo cáo cũng đã lên những ưu điểm đạt được sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhìn chung công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể như sau:

- Chi bộ đã thực sự là vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

- Tập thể Cấp uỷ, chi bộ duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng thực sự phát huy dân chủ; nhiều chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vẫn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên.

 - Công tác chuẩn bị trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy đã tổ chức họp thống nhất chương trình nội dung cơ bản đáp ứng được theo nội dung chỉ thị số 10 và hướng dẫn 09 của TW, những nội dung chuẩn bị sinh hoạt được ghi chép rõ ràng.

 - Ngày đầu nhiệm kỳ đã phân công nhiệm vụ cho cấp ủy phụ trách các đoàn thể, các đảng viên phụ trách các lĩnh vự và cụm dân cư để gắn trách nhiệm vào việc đánh giá xếp loại cuối năm.

- Trong sinh hoạt đã có nhiều đổi mới, chủ trì cuộc họp bám sát vào chương trình nội dung cuộc họp điều hành nghiêm túc, trong sinh hoạt chi bộ các đảng viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác và tính tiên phong gương mẫu, chỉnh đốn tác phong lề lối làm việc, đấu tranh thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến xây dựng đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết có hiệu quả sau đó triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

- Làm tốt công tác bổ sung quy hoạch gắn với đào tạo, bố trí cán bộ phù hợp với các vị trí, sỡ trường công tác.

Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên giai đoạn từ 2010 đến nay đó là:

* Hạn chế, khuyết điểm:

- Việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết quy định của đảng ở một số chi bộ còn chưa thực sự nghiêm túc, chưa xây dựng được kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, công tác tổ chức và phương thức sinh hoạt của một số chi bộ tuy đã thay đổi nhưng còn chậm đổi mới, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành chưa cao. Vẫn còn cấp ủy chi bộ chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng, chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Vai trò tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, có những đồng chí đứng đầu còn vi phạm kỷ luật, làm ảnh hưởng uy tín người cán bộ, đảng viên, giảm uy tín của đảng đối với quần chúng nhân dân.

- Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở một số chi chưa được quan tâm, còn khó khăn trong nguồn để kết nạp, chất lượng, năng lực đội ngũ đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, một số đảng viên ngại va chạm, thiếu tính đấu tranh phê và tự phê, chưa mạnh dạn nhận nhiệm vụ như bí thư, thôn trưởng, các phân chi hội, chi đoàn do chi bộ phân công.

- Đội ngũ cán bộ cốt cán tuy đã được đào tạo, bồi dưỡng, nhưng một số vị trí chưa đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình mới, nhiều đồng chí quy hoạch nhưng không phát huy được. Chưa quy hoạch được đội ngũ cán bộ cấp ủy chi bộ , ban cán sự thôn, cán bộ chi đoàn, chi hội.

- Việc thực hiện chị thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Công tác quản lý, phê bình kiểm điểm, xếp loại, sàng lọc đảng viên có nơi, có thời điểm ở một số chi bộ làm chưa tốt, còn mang tính hình thức, chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

- Việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trịvề công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị còn những hạn chế nhất định, hoạt động phản biện xã hội còn khiêm tốn, góp ý cho sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành chính quyền chưa nhiều.

- Chất lượng trước khi đưa vào kết nạp và sau kết nạp đảng chưa cao, vẫn còn 1 số đảng viên không đủ điều kiện chuyển chính phải xóa tên, 1 số sau khi kết nạp không phát huy được tác dụng và không sử dụng được.

* Nguyên nhân:

- Một số đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ chưa giành thời gian thỏa đáng cho công tác xây dựng Đảng, chưa phân công cụ thể cho đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ, nội dung chuẩn bị chưa thật sự chu đáo, ít học hỏi, không nghiên cứu tài liệu trước khi triển khai nên hội nghị chất lượng chưa cao. Trình độ năng lực và kiến thức cơ bản về công tác xây dựng đảng của một số cấp ủy và bí thư chi bộ chưa ngang tầm với công việc hiện nay.

- Một số cấp uỷ, chi bộ chưa nhận thức đúng, đầy đủ nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng, chưa quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò và chức năng, của chi bộ để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ.

* Bài học kinh nghiệm

- Một là, tăng cường đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, của huyện, trong đó trọng tâm là tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

- Hai là, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiện toàn, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, sắp xếp các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát triển đảng viên có chất lượng để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương.

- Ba là, mỗi tổ chức, chi bộ, cấp ủy và người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nguyên tắc xây dựng Đảng; dân chủ, khách quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên ở chi bộ cơ quan, các chi bộ nhà trường.

- Bốn là, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ theo hướng mở rộng dân chủ, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Trong sinh hoạt cần đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và phân công cấp ủy viên cấp trên trực tiếp phụ trách và dự sinh hoạt với chi bộ.

- Năm là, phải chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ đối với đảng viên, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy; phát huy hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra, người phụ trách công tác kiểm tra ở các chi bộ để kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, cũng như xử lý kịp thời các vi phạm theo đúng quy định của đảng.

- Sáu là, phát huy thực sự vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; giám sát có hiệu quả đối với cán bộ, đảng viên nơi cư trú. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở. Chủ động tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Báo cáo cũng đã đề ra một số mục tiêu giải pháp và nhiệm vụ trong thời gian tới đó:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ và nhân dân về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về " Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh"; trọng tâm, tập trung triển khai chuyên hàng năm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ.

- Kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, nổi cộm trên địa bàn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

- Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm xây dựng bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện về thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nêu gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập làm theo; qua sinh hoạt tháng, giao ban phải làm tốt việc nhắc nhở, phê bình, biểu dương nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Làm tốt công tác phát triển đảng viên, quản lý, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, quan tâm bồi dưỡng quần chúng giới thiệu cho đảng.

- Làm tốt công tác xét kết nạp, chuyển chính, miễn sinh và công tác, quản đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên viên cư trú trên địa bàn theo quy định 213, chăm lo công tác quản lý, bổ sung hồ sơ kịp thời đúng quy định.

- Kịp thời kiện toàn đội ngũ cấp ủy thiếu khuyết và yếu về vai trò trách nhiệm, bố trí hợp lý việc bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, CTUBND khi đủ điều kiện, xem xét việc bố trí bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng đối với những chi bộ cần thiết.

 - Có kế hoạch và kinh phí để đào tạo đội ngũ Cấp ủy chi bộ bộ, thôn đặc biệt là bí thư chi bộ, thôn trưởng.

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là Bí thư, cấp ủy về chức năng nhiệm vụ của chi bộ, các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Nội dung sinh hoạt chi bộ phải mang tính lãnh đạo toàn diện, phải kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị Quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương; thông tin thời sự Quốc tế, trong nước, tỉnh và huyện nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp, tập trung thảo luận giải quyết những vấn đề cụ thể phù hợp chức năng nhiệm vụ của tầng chi bộ, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đảng viên, quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong mọi mặt hoạt động. Mỗi tháng chi bộ tổ chức sinh hoạt một lần để bồi dưỡng, cung cấp kiến thức mới cho đảng viên và giải quyết những vấn đề trọng tâm của chi bộ và địa phương.

- Thực hiện đúng và đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; thảo luận xây dựng chủ trương, nghị quyết của chi bộ hợp lý, sát thực tế, dể thực hiện, xây dựng quy chế, đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các bước trong quá trình sinh hoạt.

- Việc tự phê bình và phê bình trong đảng cần tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực trên tinh thần đoàn kết thương yêu đồng chí, kịp thời nêu gương tốt, phát hiện, giúp đỡ những đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, khẳng định rõ vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ.

- Quan tâm củng cố chi bộ vững mạnh về mọi mặt, xây dựng quy hoạch đội ngũ bí thư, cấp ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể quần chúng đồng bộ, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và trẻ hóa cán bộ.  

- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, nhất là cấp trực tiếp. Cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy phải chăm lo chỉ đạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và phải chịu trách nhiệm khi tổ chức Đảng nơi mình tham gia sinh hoạt yếu kém. Phân công đảng ủy viên trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ để có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời.  

Tại Hội nghị các đại biểu cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Cù Bích Thuận - HUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. Đồng chí Cù Bích Thuận đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010 đến nay mà báo cáo tổng kết đã nêu của xã Sơn Hàm. Bên cạnh đó đồng chí Cù Bích Thuận cũng đề nghị xã Sơn Hàm tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, đồng thời tiếp tục duy trì tốt số lượng và nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng viên tại các chi bộ và đảng bộ và tìm nguồn để cho đi học đối tượng đảng, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới hàng năm phải cao hơn nữa trong những năm tiếp theo... Thường xuyên bám nắm tình hình địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bênh cho người, gia súc, gia cầm và công tác chủ động phòng chống và ứng phó với thiên tai, ... Tiếp tục bán sát điều lệ Đảng để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và quản lý đảng viên, kiện toàn các ban xây dựng dựng đảng và cấp ủy chi bộ yếu đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát cac nhiệm vụ của đảng viên, ...

Tiếp đến các đại biểu tham gia hội nghị có các ý kiến nhưng cơ bản thống nhất đồng tình cao với các báo cáo mà chủ trì hội nghị đã nêu.

Sau hơn 03 giờ làm việc Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 143.381
    Online: 3