Thực hiện kế hoạch xây dựng công sở “Xanh- Sạch- Đẹp” của Công đoàn xã Sơn Hàm, cứ vào chiều ngày thứ 6 hàng tuần công đoàn xã phát động đoàn viên công đoàn tham gia tổng vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh tại công sở.

Đây là một trong là một hoạt động thường xuyên của đoàn viên công đoàn xã và đã trở thành nếp quen, cứ vào các ngày cuối tuần sau những giờ làm việc chuyên môn, đoàn viên công đoàn xã lại tập trung để lao động tổng vệ sinh bồn hoa, cây cảnh, bờ rào xanh tại khuôn viên trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã Sơn Hàm nhằm xây dựng cho công sở ngày càng “Xanh- Sạch- Đẹp” hơn. Để “Ngôi nhà chung” luôn được sạch sẽ, gọn gàng Ban chấp hành Công đoàn xã thường xuyên nhắc nhở các đoàn viên giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh phòng làm việc, phòng họp thường xuyên, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân về việc giữ gìn và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa trong khuôn viên công sở. Triển khai và quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm trong toàn thể đoàn viên để  việc vệ sinh cơ quan trở thành nền nếp, xây dựng xã là cơ quan điển hình về vệ sinh môi trường.

Thông qua các hoạt động nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, hành vi và thực hiện của cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, người lao động về xây dựng, chăm sóc, gìn giữ, bảo vệ cảnh quan môi trường trong và ngoài cơ quan luôn “Xanh-Sạch-Đẹp”, để tiếp tục giữ vững danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa".

Một số hình ảnh:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 128.109
    Online: 19