Ban thường trực Uỷ ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội xã Sơn Hàm tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy.

 
Tại hội nghị các cán bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên Mặt trận xã Sơn Hàm đã được học tập, quán triệt Nghị quyết số 02, ngày 22/11/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Hương Sơn, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 03, ngày 07/12/2021 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong thời gian tới; Chỉ thị số 08, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác hoà giải ở cơ sở và Chỉ thị số 11, ngày 10/11/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác tư tưởng trong thời gian tới.
 
Việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng và toàn xã hội, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Tại hội nghị, Đảng bộ xã Sơn Hàm cũng đã quán triệt triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. Trọng tâm là tập trung cho sản xuất vụ Xuân 2022; Chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, Khu dân cư mẫu; Tuyên truyền hội viên, đoàn viên và bà con nhân dân không vi phạm các tai tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chăm lo Tết cho người nghèo; Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID 19; Làm tốt công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 142.623
    Online: 16