Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chăm lo thực hiện tốt các chính sách và đảm bảo an sinh xã hội, ngày 8/1/2021, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Tại buổi làm việc với BHXH tỉnh (tháng 6/2021), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, BHXH Hà Tĩnh cần tiếp tục lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, động lực phát triển.

Chỉ thị chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp ở một số địa bàn, doanh nghiệp hiệu quả chưa cao; chất lượng các dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu người dân; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ còn thấp...

Chỉ thị đề ra 8 yêu cầu cụ thể đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Các yêu cầu thể hiện sự cần thiết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và cách thức thực hiện. Trong đó nhấn mạnh, phải xác định công tác BHXH, BHYT là chính sách ưu việt, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; việc hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

Ông Phan Văn Anh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Chỉ thị 05 của BTV Tỉnh ủy chính là “kim chỉ nam” cho những hành động mới - không chỉ của riêng ngành BHXH mà còn của cả hệ thống chính trị. Sự vào cuộc, phối hợp, hỗ trợ của chính quyền các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi để BHXH Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ mới. Những hạn chế trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; trong công tác tuyên truyền; trong khám chữa bệnh (KCB); cải cách hành chính... đều đã từng bước được khắc phục”.

Thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đã giúp những hạn chế trong quá trình triển khai các chính sách an sinh được khắc phục. Trong ảnh: Chị Phan Thị Tám (bên trái) - nhân viên đại lý thu Hội Nông dân xã Kỳ Tến, huyện Kỳ Anh tuyên truyền cho người dân về những chính sách mới khi tham gia BHXH tự nguyện.

Sau một năm thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, các chỉ số phát triển đều rất ấn tượng. Đến thời điểm hiện tại, số tham gia BHXH tự nguyện là 40.628 người, đạt 105,9% kế hoạch giao, tăng 14,4% so với cùng kỳ; số tham gia BHYT là 1,14 triệu người, đạt 100% kế hoạch giao, tăng 10,3% so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân là 91%.

Ngoài ra, BHXH còn ký hợp đồng KCB BHYT với 34 cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh (tăng 7 cơ sở KCB so với năm 2020). Tham mưu phân bổ quỹ định suất cho các cơ sở KCB trong tỉnh, thông báo cho các cơ sở KCB đúng tiến độ; kết quả, số lượt người KCB BHYT năm 2021 là 1.570.566, tăng 8,89% so với năm 2020.

Ông Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Chỉ thị 05 của BTV Tỉnh ủy đã “đánh thức” nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm của nhiều bộ phận, nhiều cá nhân. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền các đoàn thể đã vào cuộc mạnh mẽ, hỗ trợ các nhân viên đại lý trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT. Kết quả, đến nay, xã Thạch Hạ đã đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 95%, tăng gần 6% so với năm 2020. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện hiệu quả các chính sách và đảm bảo an sinh xã hội”.

Những bước cải cách hành chính trong năm 2021 đã giúp người dân tiết kiệm thời gian khi giao dịch về BHXH. Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT và được giải quyết để lấy thẻ ngay trong buổi.

Thực hiện Chỉ thị 05, bên cạnh những bước cải cách hành chính, BHXH đã tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, ngành đã và đang triển khai cập nhật số điện thoại cá nhân và số chứng minh nhân dân/căn cước công dân vào cơ sở dữ liệu để thuận lợi hơn trong quản lý hồ sơ. Đặc biệt, việc thực hiện cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số là bước phát triển mới, mang lại nhiều lợi ích cho Nhân dân trong quản lý thông tin cá nhân và sử dụng các dịch vụ BHYT; đến nay đã kích hoạt sử dụng VssID cho trên 174.125 tài khoản, đạt 116,7% kế hoạch giao.

Chỉ thị 05 thể hiện sự quan tâm một cách sâu sắc, toàn diện của Đảng trong việc thống nhất chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong 1 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và những thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững KT-XH.

Đặc biệt, ngành BHXH đã có điều kiện thực hiện tổng thể các giải pháp về chính sách BHYT, BHXH gắn với các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới các phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT…

Theo BHT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 151.703
    Online: 10