Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng Ủy xã Sơn Hàm về việc Tổ chức đại hội chi bộ, bầu cử cấp ủy, trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó các Chi bộ đã tiến hành các bước chuẩn bị nhân sự, báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm của chi ủy, dự thảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đ/c: Phan Xuân Hải, Phó BT Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo Đại hội

Về công tác nhân sự cấp uỷ đã được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên.  nhân sự cấp ủy các Chi bộ lựa chọn để bầu vào nhiệm kỳ mới cơ bản đã phát huy được tính dân chủ tronng Đảng, “vì việc đặt người”, vì phong trào chung của địa phương, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về quan điểm, cách làm.

Chi bộ Trường Mầm non

Nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh chủ chốt Bí thư, Thôn trưởng nhiệm kỳ 2022 - 2025 đều đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, có kinh nghiệm và năng lực quản lý điều hành, có uy tín trong chi bộ và quần chúng nhân dân, nhiệt tình trách nhiệm với công việc, đảm bảo tính kế thừa, có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Chi bộ Hùng Sơn

Việc thực hiện quy trình nhân sự bầu Trưởng thôn theo tinh thần “Dân tin, Đảng mới cử”; thực hiện quy trình theo nội dung Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Chính phủ hướng dẫn thi hành Điều 11,14,16,22,26 của pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn;Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ nội vụ về sữa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội nụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Chi bộ thôn Hàm Giang

 Về cơ cấu nhân sự có 07 chi bộ thực hiện Phương án BÝ th­ chi bé kiªm trưởng ban công tác mặt trận, Phó bí thư kiêm trưởng thôn, 01 Chi bộ thực hiện Phương án Bí thư kiêm Trưởng thôn, Phó Bí thư kiểm Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi ủy viên là Cong an viên. Riêng đối với các chi bộ Trường học, Trạm Y tế, công an …đã chọn theo phương án cơ cấu: Thủ trưởng đơn vị là Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư chi bộ là phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn.

Chi bộ trường THCS Phan Đình Phùng

Căn cứ theo Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ, 13 chi bộ phải tiến hành Đại hội Chi bộ từ ngày 20/2 -04/3/2022, (trong đó có 4 chi bộ do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19  có các đồng chí trong Cấp ủy phải thực hiện cách ly y tế tại nhà nên đại hội không đúng lịch). Kết quả 13/13 Chi bộ đã Đại hội thành công và bầu ra cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ theo đúng định hướng của Đảng và được sự tín nhiệm cao của quần chúng nhân dân. Về Bầu cử Trưởng thôn Ủy ban nhân dân xã đã thống nhất chọn ngày Chủ Nhật (06/03/2022) để tiến hành Bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín để tiến hành bầu Trưởng thôn và để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 các Tổ bầu cử thôn tiến hành phân luồng, bỏ phiếu theo hình thức đại diện hộ và phân chia thời gian bỏ phiếu theo Tổ dân cư. Về nhân sự Bầu trưởng thôn có 07/8 Thôn được chi bộ, mặt trân và nhân dân giới thiệu và hiệp thương   thống nhất 1 nhân sự để nhân dân tiến hành bầu cử, Đối với chi bô, thôn Anh Sơn sau khi khi hành các bước giới thiệu nhân sự trưởng thôn và thống nhất danh sach người ứng cử trưởng thôn là 2 người để nhân dân bầu cử.

Chi bộ thôn Hùng Sơn bỏ phiếu bầu cử

Kế quả bầu cử Chi bộ, trưởng thôn,nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:

 1. Chi bộ Thôn Tượng Sơn:

- Đ/c: Nguyễn Văn Toàn, Bí thư chi bộ - Trưởng Ban CTMT;

- Đ/c: Lương Văn Bằng, Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn;

- Đ/c: Phan Đình Hà - Chi ủy viên.

2. Chi bộ Thôn Anh Sơn:

- Đ/c: Trần Văn Hường, Bí thư chi bộ - Trưởng Ban CTMT;

- Đ/c: Phan Văn Chinh, Phó Bí thư Chi bộ;

- Đ/c: Phan Văn Dần - Chi ủy viên;

- Ông: Hồ Huy Thông - Trưởng thôn;

 3. Chi bộ Thôn Phượng Hoàng:

- Đ/c Nguyễn Quang Tuệ, Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn;  

- Đ/c: Nguyễn Thúc Quỳnh, Phó Bí thư Chi bộ -Trưởng ban công tác mặt trận

­- Đ/c Hồ Thị Thanh Nga - Chi ủy viên.

4. Chi bộ Thôn Mai Lĩnh:

- Đ/c: Hồ Nhật Thoại, Bí thư chi bộ - Trưởng Ban CTMT ;  

- Đ/c: Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn ;  

- Đ/c: Trần Văn Đức - Chi ủy viên.

5. Chi bộ Thôn Hàm Giang:

- Đ/c: Phan Văn Đồng, Bí thư chi bộ - Trưởng Ban CTMT ;

- Đ/c: Nguyễn Quang Khôi; Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn;  

- Đ/c: Hồ Hữu Quốc - Chi ủy viên.  

6. Chi bộ Thôn Hùng Sơn:

- Đ/c Phan Đức Cường, Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban CTMT;  

- Đ/c Hồ Hữu Tuyển, Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn;  

- Đ/c: Phan Đình Hoàng - Chi ủy viên.

7. Chi bộ Thôn Liên Sơn:

- Đ/c: Nguyễn Quang Huynh, Bí thư chi bộ - Trưởng Ban CTMT;  

- Đ/c: Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn; 

- Đ/c: Hồ Hữu Tuấn - Chi ủy viên.

8. Chi bộ, Thôn Bình Sơn:

- Đ/c: Phạm Văn Sơn, Bí thư chi bộ - Trưởng Ban CTMT; 

- Đ/c Uông Quỳnh, Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn;

- Đ/c: Đào Viết Tặng - Chi ủy viên.  

9. Trường Mầm non:

- Đ/c: Trần Thị Thanh Thủy - Bí thư Chi bộ:  

- Đ/c: Trần Thị Lan Anh - Phó Bí thư Chi bộ:  

- Đ/c: Đinh Thị Ngọc Tú - Chi ủy viên.

10. Trường Tiểu học:

- Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Bình - Bí thư chi bộ;

- Đ/c: Văn Thị Hồng - Phó Bí thư Chi bộ;

- Đ/c: Nguyễn Thị Thu Thủy - Chi ủy viên.

11. Trường THCS Phan Đình Phùng:

- Đ/c: Trần Đình Thìn - Bí thư Chi bộ;

- Đ/c: Phạm Thị Hoa - Phó Bí thư Chi bộ;

- Đ/c: Tống Thị Nghĩa - Chi ủy viên.

12. Trạm Y tế:

- Đ/c: Lê Văn Chương - Bí thư Chi bộ;

- Đ/c: Hà Thị Hiền - Phó Bí thư Chi bộ;  

13. Công An xã:

- Đ/c Trần Công Quyền - Bí thư Chi bộ.

Đại hội Chi bộ và Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 có một số đồng chí như đồng chí Phan Văn Luận ở thôn Hàm Giang, đồng chí Nguyễn Văn Khánh ở thôn Mai Lĩnh… trong nhiệm kỳ qua đã có rất nhiều sự cống hiến cho thôn, cho xã nhưng do tuổi cao, sức yếu các đông chí đã xin phép được nghỉ và không tiếp tục tái cử vào nhiềm kỳ này và thay vào đó là những đồng chí trẻ và năng động. Tỷ lệ phiếu bầu tín nhiệm, nhiệm kỳ này rất cao thể hiện được sự đồng lòng nhất trí cao của Đảng và quân chúng Nhân dân. Với luồng gió mới tin tưởng, dân tin Đảng, Đảng vì dân phục vụ tin tưởng nhiệm kỳ này bộ mặt quê hương Sơn Hàm sẽ ngày một tươi sáng và phát triển về mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, văn hóa, An ninh - Quốc phòng sánh ngang với các xã trong huyện nhà./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  Chương trình phát thanh
   Liên kết website
  Thống kê: 151.711
  Online: 11