Chiều ngày 08/6/2022, UBND xã Sơn Hàm tổ chức cuộc họp quán triệt thêm một số nội dung về công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân. Thành phần tham dự họp gồm có: Đồng chí Phan Hữu Danh, Phó Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng Tổ thu thuế nhà ở tư nhân; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa - Đội phó đội thuế liên ngành; Thành viên Tổ thu thuế nhà ở tư nhân; Thôn trưởng 8 thôn và các chủ thầu, chủ nhóm thợ có hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn xã Sơn Hàm.

Chủ trì Hội nghị

Trong những năm qua, xã Sơn Hàm đã có nhiều quyết sách quan trọng trong lĩnh vực thu thuế, đặc biệt là lĩnh vực thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân, tạo động lực phát triển cho nền kinh tế xã nhà, bên cạnh đó việc chấp hành pháp luật về thuế của một bộ phận người nộp thuế trong lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân chưa cao, việc kê khai, nộp thuế chưa đầy đủ, chưa kịp thời dẫn đến số thuế phải nộp không phản ánh đúng thực tế, thất thu thuế vẫn còn xảy ra.

Nhằm thực hiện nghiêm túc Công văn số 29/CCTKV-NVQLT ngày 11/02/2022 của Chi cục Thuế khu vực Hương Sơn - Đức Thọ về việc hướng dẫn quản lý thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân, Công văn số 111/UBND-TCKH ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn về tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân và Thông báo số 01/TBLN-CCT-TCKH-KTHT, ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Liên ngành Chi cục thuế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch về giá tính thuế xây dựng nhà ở dân cư riêng lẻ trên địa bàn huyện Hương Sơn năm 2021; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 15/02/2022  của UBND xã Sơn Hàm về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn xã Sơn Hàm. Tại Hội nghị các thành phần tham gia được nghe các quán triệt thêm một số nội dung quy định về công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân sau:

- Việc kê khai và nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân là trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ nhà và chủ thầu công, vật liệu được quy định tại công văn 3700/TCT/DNK ngày 11/04/2004 của tổng cục thuế, việc thu thuế sẽ được thực hiện đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân, người xây nhà.

- Người nộp thuế có trách nhiệm phối hợp và thực hiện nghiêm túc khi Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, xử lý đối với hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng.

- Cung cấp đầy đủ, chính xác các tài liệu liên quan đến việc xác đinh nghĩa vụ thuế ngay khi phát sinh hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân như: diện tích xây dựng nhà, chủ thầu xây dựng (chủ nhóm thợ xây dựng)... cho Uỷ ban nhân dân xã.

Sau hơn 02 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trưởng các thành phần tham gia Hội nghị được hiểu rõ hơn các quy định về quyền và nghĩa vụ đóng nộp thuế trong việc tổ chức và hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân. Các đại biểu tham dự Hội nghị đồng tình, nhất trí cao với các nội dung triển khai, quán triệt cả Chủ trì hội nghị./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 92.092
    Online: 14