Thực hiện kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2023 về Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã Sơn Hàm khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong 3 ngày 06-08/6/2023 các tổ đại biểu HĐND xã đã tổ chức tiếp xúc cử tri 8/8 thôn trên địa bàn toàn xã.

Ngày 06/6/2023 Tiếp xúc cử tri tại các thôn Phượng Hoàng, Hàm Giang, Liên Sơn. Ngày 07/6/2023 Tiếp xúc cử tri tại các thôn Tượng Sơn, Anh Sơn, Hùng Sơn, Bình Sơn. Ngày 08/6/2023 Tiếp xúc cử tri tại thôn Mai Lĩnh.

Tại các buổi Tiếp xúc cử tri, cử tri được nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã báo cáo hoạt động của tổ đại biểu; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2023, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân xã.

Cử tri tại các thôn đã thảo luận sôi nổi, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các tổ đại biểu được bầu cử tại các thôn, vui mừng, phấn khởi trước kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế -xã hội, Quốc phòng - an ninh của xã nhà 6 tháng đầu năm 2023. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự điều hành, quản lý của nhà nước, công tác phối hợp của MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị, giám sát của HĐND, đặc biệt là sự ủng hộ, vào cuộc của bà con nhân dân, 6 tháng đầu năm 2023 có 03/16 chỉ tiêu Huyện giao đạt và vượt (cứng hóa GTNT; thu gom, xử lý rác thải; BHYT). Các chỉ tiêu còn lại đạt từ 50-80%, đang tập trung quyết liệt để hoàn thành. Các chỉ tiêu khó khăn như: Thu ngân sách, phát triển đàn hươu, tiêm phòng gia súc, bảo hiểm xã hội tự nguyện... có 06/20 chỉ tiêu HĐND xã giao đạt và vượt (cứng hóa GTNT; thu gom, xử lý rác thải; BHYT; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tuyển giao quân; tỷ lệ thôn giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội).

Cử tri cũng thẳng thắn góp ý, bổ sung những nội dung trong báo cáo, đặc biệt phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng  -an ninh của xã nhà 6 tháng đầu năm 2023.

Tại hội nghị, cử tri đã phán ánh, đề xuất nhiều ý kiến chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực cơ chế chính sách NTM, giao thông nông thôn, an ninh trật tự, quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường, điện, viễn thông…, ví dụ như: Đề nghị UBND xã tiếp tục có sự hỗ trợ về nguồn lực và kinh phí cho các thôn đang xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện tại, nhu cầu làm giao thông nông thôn ở các thôn, nhất là ở thôn Tượng Sơn đang xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu đang rất cần, trong khi đó lượng xi măng theo được huyện phân bổ đã hết, vì vậy đề nghị xã và huyện có giải pháp giúp đỡ hỗ trợ để các thôn sớm có xi măng để làm đường giao thông nông thôn. Hiện nay nhu cầu sử dụng các thiết bị Công nghệ thông tin của bà con nhân dân ở các thôn: Bình Sơn, Liên Sơn…là rất lớn, trong khi đó lại chưa có hệ thống hạ tầng đảm bảo để phục vụ, vì vậy đề nghị các cơ quan Viễn thông khảo sát, đầu tư cơ sở hại tầng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con nhân dân…

Đại diện  các tổ đại biểu HĐND đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và  đồng thời giải đáp, làm rõ một số vấn đề, các nội dung thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc và tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi tới kỳ họp thứ  5 HĐND xã khoá XX để giải quyết theo thẩm quyền./.                                                                   

            


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 142.638
    Online: 18