Ngày 08/7/2020, Hội đồng nhân dân xã Sơn Hàm khoá XIX đã tiến hành kỳ họp thứ 13- kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Tham dự kỳ họp các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ; Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ; Thanh tra nhân dân; Trưởng, phó các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể; Cán bộ, Công chức, người hoạt động không chuyên trách; đại biểu HĐND xã khoá XIX, Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non; Trưởng Trạm y tế; Bí thư chi bộ, thôn trưởng, Trưởng ban Công tác mặt trận 8 thôn trên địa bàn xã.

Ngày 08/7/2020, Hội đồng nhân dân xã Sơn Hàm khoá XIX đã tiến hành kỳ họp thứ 13- kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Tham dự kỳ họp các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng  uỷ; Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ; Thanh tra nhân dân; Trưởng, phó các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể; Cán bộ, Công chức, người hoạt động không chuyên trách; đại biểu HĐND xã khoá XIX,  Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non; Trưởng Trạm y tế; Bí thư chi bộ, thôn trưởng, Trưởng ban Công tác mặt trận 8 thôn trên địa bàn xã.

Ông Hồ Viết Hào - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, đánh giá và thảo luận các báo cáo của UBND xã: Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu  năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019. Tình hình thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã và kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trên địa bàn xã, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Chính phủ về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 13.

Xem xét, thảo luận, biểu quyết các Tờ trình và dự thảo nghị quyết: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; Đề nghị phê chuẩn Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Phê chuẩn bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021.

Các báo cáo của Thường trực HĐND về: Hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối  năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND xã; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; Báo cáo kết quả giám sát kết quả thực hiện chuyển đổi đất lúa sang trồng màu, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản theo tinh thần Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 05/01/2017 của Hội đồng nhân dân xã.

Báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã về tham gia giám sát và xây dựng chính quyền.

Kỳ họp đã dành thời gian cho thảo luận tại hội trường với 5 lượt ý kiến phát biểu của Đại biểu và khách mời, 5 ý kiến giải trình làm rõ từ cán bộ, công chức liên quan đến chuyên môn Địa chính, Tài chính, Mặt trận tổ quốc, Trường học và ý kiến tiếp thu, giải trình, làm rõ của đồng chí Chủ tịch UBND xã.

Qua thảo luận tại hội trường, đa số ý kiến của các đại biểu nhất trí cao với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.  Đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã. Một số ý kiến bổ sung thêm về kết quả đạt được trên 1 số lĩnh vực, có số liệu cụ thể như tỷ lệ bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2020, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên 1 số lĩnh vực như công tác thu - chi ngân sách, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã; một số giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Cần có giải pháp cụ thể trong công tác xây dựng Nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, giữ vững, cũng cố, nâng cao 20 tiêu chí NTM.

Đặc biệt, các đại biểu đề nghị UBND xã giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp. Trong đó cử tri và đại biểu rất quan tâm đến việc cắm lại mốc ranh giới nghĩa địa Đồng Bằng thôn Anh Sơn, việc tự ý khoanh, bao, hiện tượng bán đất nghĩa địa; Giải quyết các hộ lấn chiếm để trồng cây lâm nghiệp trên đất nghĩa địa và đất nông nghiệp. Ngoài ra, đại biểu còn có ý kiến về chất lượng các buổi Tiếp xúc cử tri, số lượng nhân dân tham gia ít, vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân ở 1 số thôn còn yếu, chưa thực sự gương mẫu trong các phong trào, hoạt động của thôn, tổ dân cư.

Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu, Thường trực HĐND xã đã phối hợp với UBND xã, các tổ chức chuyên môn tiếp thu và xem xét để bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung nghị quyết.

 Kết thúc phần thảo luận Chủ tọa kỳ họp đã phát biểu kết luận: Đề nghị UBND xã trả lời bằng văn bản làm rõ được các vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm, rút kinh nghiệm trong quá trình tham mưu trả lời và giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hội đồng nhân dân sẽ tổ chức giám sát việc xử lý những kiến nghị của cử tri và quy trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân, tổ chức liên quan, trước hết là đối với người đứng đầu các cơ quan đơn vị theo quy định. Về vai trò, trách nhiệm của Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tiếp thu các ý kiến, có giải pháp chấn chỉnh trong thời gian tới.

 Hội đồng nhân dân xã đã thống nhất biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp:

1. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; (Có Nghị quyết kèm theo).

2. Nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 (Có Nghị quyết kèm theo).

3. Nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 (Có Nghị quyết kèm theo).

4. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021(Có Nghị quyết kèm theo).

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 13 HĐND xã khóa XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 142.703
    Online: 13