Nhằm Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11. Ngày 08/11/2021 UBND xã Sơn Hàm tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm cho các đối tượng là: Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận, thành viên tổ hoà giải, thành viên tổ covid cộng đồng và nhân dân trên địa bàn xã. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Chí Báo - Trưởng phòng Tư pháp huyện Hương Sơn; Đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Phan Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Hoàng Xuân Phượng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đồng chí trưởng các tổ chức Chính trị - Xã hội xã;

Đ/c: Phan Xuân Hải - Chủ tịch UBND xã khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 tại xã Sơn Hàm các đại biểu, các bà con nhân dân tham gia Hội nghị được nghe 04 chuyên đề do các tuyên truyền viên xã thuyết trình:

1. Chuyên đề: Tuyên truyền về Luật Hòa giải cơ sở năm 2013, do đồng chí Hồ Thị Hoài - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã trình bày;

2. Chuyên đề 2: Tuyên truyền về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường và Nông thôn mới: Tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường và các vấn đề về công tác xử lý môi trường, phân loại xử lý rác thải và một số nội dung trong xây dựng nông thôn mới, do đồng chí Trần Thị Lệ Hiền - Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Nông thôn mới trình bày;

3. Chuyên đề 3: Tuyên tuyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới: Nghị định số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành các quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19", do đồng chí Phan Hữu Danh - Phó chủ tịch UBND xã trình bày;

4 . Chuyên đè 4: Tuyên truyền về Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều sửa đổi: Nghị định 66/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều sửa đổi,  do đồng chí Phan Hữu Danh - Phó chủ tịch UBND xã trình bày;

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 đã góp phần nhằm làm cho các thành phần tham gia và từ đó tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân được nâng tầm nhận thức, hiểu biết về các quy định trong công tác hòa giải ở cơ sở, công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19 trong tình hình mới và công tác phòng chống thiên tai và đê điều. Qua Hội nghị hi vọng sẽ làm cho ý thức về tuân thủ và chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung và đặc biệt là các lĩnh vực trên của các tầng lớp nhân dân được tốt hơn, tăng cường trách nhiệm cho các thành viên; bám sát nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Sau hơn 3 giờ Hội nghị Tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật năm 2021 xã Sơn Hàm đã diễn ra thành công tốt đẹp, được sự đồng tình cao của các đại biểu và bà con nhân dân tham dự./.

Một số hình ảnh:

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 128.148
    Online: 14