Trong những năm qua, Công đoàn xã Sơn Hàm đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn, người lao động gắn với các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ” trên địa bàn xã.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 151.753
    Online: 13