Sáng ngày 08/2/2022 Ủy ban nhân dân xã Sơn Hàm tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và Đề án tập trung tích tụ ruộng đất. Về tham dự Hội nghị có gồm có: Đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Trưởng BCĐ xây dựng NTM xã; Đồng chí Phan Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã - Phó ban chỉ đạo NTM xã; Đồng chí Hoàn Xuân Phượng - Chủ tịch MTTQ xã và các đồng chí thành viên BCĐ chương trinh mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và BCĐ Đề án tập trung tích tụ ruộng đất; Cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách xã; Đại diện BGH các trường, Trạm y tế trên địa bàn xã; Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng Hội Nông dân, Phụ nữ các thôn

Tại Hội nghị sau khi được nghe đồng chí Trần Thị Lệ Hiền – Cán bộ Địa chính – Nông thôn mới xã thông qua Kế hoạch xây dựng mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023 và đồng chí Phan Hữu Danh – Phó chủ tịch UBND xã thông qua nội dung Đề án Tập trung tích tụ ruộng đất các đại biểu tham gia hội nghị phát biểu ý kiến tham luận và đồn tình cao với các kế hoạch đã triển khai. Riêng với 3 thôn xây dựng Khu dân cư mẫu năm 2023 đề nghị BCĐ xã phân công tổ công tác về chỉ đạo hướng dẫn giúp thôn trong công tác quy hoạch và cách làm, ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Trưởng BCĐ xây dựng NTM xã yêu cầu Ban cán sự các thộn cần tập trung cao độ để thục hiện các nội dung trong bộ tiêu chí mới theo Quyết định số 36/2022/UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Đối với các 5 thôn đã đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu cần bổ sung để giữ vững và nâng cao các nội dung tiêu chí. Riêng 3 thôn còn lại chưa đạt Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thì cần phải tập trung cao độ nhất, tranh thủ mợi thời gian, trí và lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân để xây dựng hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu, tối thiểu nhất trong năm 2023 có 01 thôn hoàn thành khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đối với Đề án tập trung tích tụ ruộng đất BCĐ phối hợp với Ban cán sự các thôn tổ chức rà soát các khu vực cần tập trung vận động nhân dân tham gia vào đề án để nâng cao hiểu quả, nâng suất, ...; Giao các Hội Nông dân và Hội Phụ nữ ròa soát, phối hợp giúp đỡ các thôn, các hội viên trong công tác cải tạo, chinh trang vườn hộ, công trình phụ trợ và vệ sinh môi trường, ...

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 151.732
    Online: 10