Thực hiện theo Kế hoạch, ngày 01/3/2023 Đảng bộ xã Sơn Hàm tổ chức Chào cờ đầu tháng và Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 19/CT-HU của Huyện ủy. Về tham dự Hội nghị có Đồng chí Phan Xuân Đức - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp; Đồng chí Thiều Chung Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện Hương Sơn; Đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã.

Đảng bộ tổ chức Nghi thức Chào cờ

Sau khi thự hiện Nghi lễ Chào cờ đầu tháng 3 Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Lê Văn Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy quán triệt, triển khai các nội dụng Nghị quyết 06/NQ-TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Chỉ thị số 19/CT-HU của Huyện ủy Hương Sơn về lãnh đạo, chỉ đạo về công tác triển khai Đề án tập trung tịch tụ ruộng đất gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo.

Đ/c Lê Văn Hạnh - PBT thường trực Đảng ủy - Quán triệt, triển khai  Nghị quyết

Tiếp theo Hội nghị được nghe đồng chí Phan Hữu Danh – Phó Chủ tịch UBND xã thong qua Đề án tập trung tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới bền vũng giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. về gợi ý một số vùng đất, ruộng tại xã Sơn Hàm có khả năng cao thực hiện được việc chuyển đổi theo Đề án tích tụ ruộng đất như ở Mụ Ú của  thôn Tượng Sơn, Đồng Cừa của thôn Phượng Hoàng; vùng Cây Mít của thôn Hàm Giang - Mai Lĩnh; vùng Đồng Quan của thôn Anh Sơn - Phượng Hoàng; vùng Sao Nhà của thôn Anh Sơn; vùng Cây Lội của thôn Hùng Sơn - Liên Sơn...

Đ/c Phan Hữu Danh - PCT UBND xã thông qua Đề án tích tụ ruộng đất

Đ/c Phan Xuân Hải - Phó BT Đảng ủy - CT UBND xã báo cáo kết quả hoạt động trước trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian sắp tới

Đ/c Phan Xuân Đức - Phó Trưởng Phòng Nông  nghiệp huyện phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Thiều Chung Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng NTM huyện phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Sau hơn 02 giờ triển khai Hội nghị đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình theo kế hoạch đề ra./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 151.682
    Online: 7