Sáng ngày 30/3/2021 Hội Người cao tuổi xã Sơn Hàm tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Nguyễn Đình Thế - Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện; Ông Phan Văn Tuấn, Thường trực Hội người cao tuổi huyện Hương Sơn; Đồng chí Phan Xuân Hải - Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Lê Văn Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng bộ xã Đồng chí Hoàng Xuân Phượng - Chủ tịch UBMTTQ xã và các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị, xã hội và các 48 Hội viên Hội Người cao tuổi đại diện cho 08 chi hội và các Đồng chí Bí thư, thôn trưởng các thôn trong toàn xã cùng về tham dự.

Phiên Đại hội thứ nhất:

Đại hội tổ chức phiên trù bị, bầu Ông Nguyễn Chí Cường, bà Nguyễn Thị Sơn và ông Đào Viết Lạm làm Đoàn chủ tịch Đại hội; Ông Phan Văn Huy và ông Nguyễn Thanh Phương làm Thư ký của Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Phiên Đại hội chính thức:

Sau phiên thứ nhất Đại hội tiến hành vào Phiên Đại hội chính thức, các Đại biểu tham dự Đại hội được nghe Nguyễn Chí Cường thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Hội Người cao tuổi xã, nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026 và Bản kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo đã nêu lên những khó khăn, thuận lợi của công tác hội đó là nhờ được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương. Đến nay Hội Người cao tuổi xã Sơn Hàm còn lại Tổng số hội viên hiện nay là 486 đạt tỷ lệ 93,4 %, giảm 6,6% so với đầu nhiệm kỳ.

- Tổng số BCH sau sát nhập đã kiện toàn: 09 người.  Bình quân tuổi đời 67 tuổi

- Tổng số chi hội thôn xóm sau sát nhập:8  trong đó có 170 hội viên là nam giới có 316 hội viên là Nữ giới. trong đó có 55 đảng viên. Tuy có những thay đổi về nhân sự, về quy mô hoạt động nhưng BCH hội đã tập trung chỉ đạo chi hội đi vào hoạt động có nề nếp và chất lượng .

- Công tác xếp loại hàng năm BCH Hội và các Chi hội được triển khai chu đáo qua đánh giá hàng năm, có 01 Chi hội xuất sắc, 01 chi hội khá và 06 chi hội trung bình. Về cá nhân có 03  hội viên xuất sắc.

Hội luôn đoàn kết, động viên giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, ... từ đó các hội viên luôn tin tưởng vào tổ chức hội và đến nay vẫn duy trì được hội viên tham gia vào các hoạt động của tổ chức Hội tương đối đầy đủ.

- Đến thời điểm này, BCH và cán bộ chi hội kiêm nhiệm gồm 04 đ/c.

Trong đó: Bí thư chi bộ: 01, các tổ chức đoàn thể khác: 03, số chi hội không kiêm: 04. Ngoài ra nhiều hộ cao tuổi đang trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, tham gia hoạt động kinh doanh góp phần xóa đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng kết quả đã có nhiều  hộ vươn lên thoát nghèo và đã trở thành hộ khá giả, kinh tế ổn định.

 - Công tác tham mưu, phối hợp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, làm chỗ dựa tinh thần trong việc xây dựng khối đại đoàn kết trên tinh thần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng hành cùng các phong trào  “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, phong trào xây dựng NTM, trong nhiệm kỳ hội đã vận động thu hút đạt được kết quả sau: Hiến 3750m2 đất, hiến 4200cây, hiến 1700m bờ rào, ... Tham gia làm giao thông nông thôn được 1200 ngày công, trồng được 200 cây xanh các loại. Xây dựng nông thôn mới, với phong trào “ Tuổi cao, gương sáng” BCH hội đã thường xuyên tuyên truyền, xây dựng gia đình đoàn kết hạnh phúc, con cháu hiếu thảo, nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy ước, hương ước của địa phương trong cộng đồng dân cư góp phần giữ gìn an ninh, trật tự thôn, xóm, tổ dân cư, phong trào khuyến học, khuyến tài, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học từng bước được chú trọng. Đáng chú ý là vận động Hội viên hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ các cấp trong việc đóng góp ủng hộ các loại quỹ đã được sự đồng tình ủng hộ của các hội viên.

- Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh” đã được Hội triển khai, đánh giá theo quý, năm đã có nhiều Hội viên NCT là những tấm gương tiêu biểu theo cuộc vận động điển hình như cụ Hồ Hữu Quý, cụ Nguyễn Thị Liệu ở thôn Hùng Sơn, Cụ Trần Văn Tài, cụ Trần Văn Thuyên ở thôn Phượng Hoàng, cụ Nguyễn Thanh Phương ở thôn Mai Lĩnh, ...

Thực hiện chương trình “ Mắt sáng cho Người cao tuổi” BCH hội đã phối hợp với Trạm y tế xã, và bệnh viện đa khoa huyện tư vấn và trực tiếp kiểm tra thăm khám trực tiếp cho 17 người được khám, chữa bệnh và chữa bệnh về mắt. 

Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ Môi trường trong cộng đồng, xây dựng  Nông thôn mới, Xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu, theo chủ trương của Huyện, của địa phương, thường xuyên chú trọng công tác phòng chống tai tệ nạn xã hội, tích cực tố giác tội phạm, răn dạy những thói hư tật xấu trong cộng đồng dân cư, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác bảo vệ an ninh nội bộ.

Báo cáo cũng đã nêu ra những phương hướng, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Các chi hội cần xây dựng chương trình hoạt động gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội của chi bộ và Đảng bộ Xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

- Ba nội dung công tác trọng tâm, hai chương trình công tác lớn trong nhiệm kỳ phải được nghiên cứu quán triệt sâu sắc đến tận các chi hội và hội viên, từng chi Hội căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, tham mưu với chi ủy chi bộ, xây dựng kế hoạch thực hiện một cách thiết thực, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, phát hiện và nhân rộng điển hình.

- Tham mưu với chi ủy chi bộ kịp thời kiện toàn tổ chức và cán bộ của Hội bổ sung ở những nơi còn yếu và thiếu.

- Mở rộng các hình thức tập hợp, thu hút đông đảo NCT tham gia sinh hoạt Hội và các phong trào do Hội tổ chức, trên cơ sở các câu lạc bộ sở thích phù hợp với thực tế, từ đó đẩy mạnh công tác phát triển hội viên.

- Phối hợp chặt chẽ với  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NCT. Đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa, tạo nguồn lực để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, tích cực phát triển Quỹ chăm sóc NCT.

- Tập trung phát triển mô hình các Câu lạc bộ theo sở thích như: Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, câu lạc bộ thơ ca, câu lạc bộ theo năng khiếu, mô hình chăm sóc NCT tại cộng đồng, phát triển các điểm vui chơi giải trí phục vụ NCT do Hội tổ chức.

- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” thiết thực, hiệu quả, hướng hoạt động của Hội và NCT vào việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia làm kinh tế, tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hàng năm xây dựng chương trình phối hợp giữa chi Hội NCT với các ban, ngành, đoàn thể góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Với tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội Hội NCT xã Sơn Hàm chúng ta hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực đóng góp ý kiến, đề ra được Nghị quyết sát đúng theo tình hình mới để nhiệm kỳ 2021 - 2026 phong trào hoạt động của hội ngày càng vững mạnh, đạt được kết quả cao về chiều sâu cũng như bề nổi, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Hàm thực hiện thắng lợi, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Sau khi nghe thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 các đại biểu tham dự đại hội đã thông nhất, nhất trí cao như báo cáo đã nêu. Đồng thời bổ sung thêm một số giải pháp về việc gây quỹ hội và thu hút hội viên của ông Nguyễn Thanh Phương – chi hội Mai Lĩnh và ý kiến nêu cao tinh thần đầu tàu của NCT trong công tác xây dựng NTM ở địa phương của ông Nguyễn Thanh Đề - chi hội thôn Hàm Giang. Và đặc biệt có thêm ý kiến ông Nguyễn Văn Khánh - Bí thư Chi bộ thôn Mai Lĩnh đại diện cho cấp ủy chi bộ thôn đề nghị các cấp ủy chi bộ thôn quan tâm hơn nữa đến công tác hội NCT ở cơ sở.

Tại Đại hội được nghe đồng chí Phan Xuân Hải - Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã đại diện cho cấp ủy Đảng chính quyền địa phương phát biểu ý kiến: Đồng chí đã ghi nhận nhũng thành tích và kết quả mà Hội Người cao tuổi xã đã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí đã gọi ý một số nội dung trong phương hướng nhiệm kỳ tới đó là:

- Cần tiếp tiếp tục quán triệt sau rộng các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Người cao tuổi. Đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và vai trò của Mạt trận tỏ quốc, các tổ chức đoàn thể trong thự hiện chính sách đối với người cao tuổi;

- Tiếp tục đổi mói nội dung, phương thức hoạt động nhàm tập hợp đông đảo hội viên tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thự hiện tháng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đạc biệt là các chỉ tiêu kinh tế xã hội gia đoạn 2020-2025 mà Đại hội Đảng bộ xã Sơn Hàm thông qua;

-  Hội cần làm tốt công tác chă,m sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người cao tuổi, quan tâm đến các nhu cầu cơ bản của người cao tuổi về ăn, ở, sức khỏe, văn hóa văn nghệ, thể thể dục, thể thao. Đặc biệt là chăm sóc hỗ trợ người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, khó khăn..;

- Phát huy kinh nghiệm, uy tín của người cao tuổi, tích cự tham gia các họt động chính trị xã hội, phới hợp với MTTQ và các đoàn thể thự hiện giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyển trong sạch vững mạnh và vận động con cháu thực hiện tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian tới;

- Nâng cao chất lượng tổ chức hội, tìm ra các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Tiếp đến Đại hội đượng nghe Ý kiến phát biểu ý kiến từ ông Nguyễn Đình Thế - Chủ tịch Hội NCT huyện Hương Sơn. Qua ý kiến của mình ông Nguyễn Đình Thế đã thay mặt huyện Hội ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà báo cáo đã nêu cùng với những ý kiến tham luận của các đại biểu về tham dự Đại hội đã minh chứng cho những thành tích đó. Đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Hội NCT xã Sơn Hàm cần có sự phối hợp tốt với MTTQ và các ban ngành đoàn thể, giám sát chặt chẽ việc thự hiện các chính sách đối với NCT, thường xuyên tuyên truyền để gia tăng số hội viên tham gia đông hơn nữa. Nêu cao gương sáng, tuổi cao chí càng cao phát huy uy tín của mình thường xuyên vận động con cháu và láng giềng tham gia tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình hạnh phúc, … góp phần vào xây dựng các phong trào của địa phương đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng nông thôn mới.

Đại Hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm:

1.Ông Đào Viết Lạm – Giữ chức vụ Chủ tịch hội;

2. Bà Nguyễn Thị Sơn – Giữ chức vụ Phó Chủ tịch hội – Trưởng ban Kiểm tra;

3.Ông Nguyễn Hồng Ngân – Giữ chức vụ Ủy viên Ủy Ban kiểm tra;

4.Ông Nguyễn Văn Toàn – Chi Hội thôn Thôn Tượng Sơn;

5. Ông Phan Văn Thuận – Chi Hội thôn Thôn Anh Sơn;

6. Ông Trần Tài – Chi Hội thôn Phượng Hoàng;

7. Ông Nguyễn Thanh Phương – Chi Hội thôn Mai Lĩnh;

8. Bà Nguyễn Thị Nhung – Chi Hội thôn Hàm Giang.

Đại hội cũng đã bầu ra các Đại biểu tham dự Đại Hội NCT huyện Hương Sơn gồm:

1. Ông Đào Viết Lạm – Chủ tịch hội;

2. Bà Nguyễn Thị Sơn – Phó Chủ tịch hội;

3. Ông Phan Văn Thuận – Chi Hội thôn Anh Sơn;

4. Ông Nguyễn Thanh Phương – Chi Hội thôn Mai Lĩnh;

5. Ông Nguyễn Hồng Ngân – Đại biểu dự khuyết.

Lãnh đạo Huyện hội và địa phương tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới

 Sau hơn 04 giờ làm việc khẩn trương Đại hội Hội NCT xã Sơn Hàm nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 128.135
    Online: 19