Trung tâm CNTT, BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 2191/CNTT-PM về việc thay đổi hình thức nhận thông báo, OTP khi giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Theo đó, bắt đầu từ 08h00 ngày 29/10/2021, ứng dụng VssID – BHXH số thay đổi hình thức nhận thông báo, mã xác thực (OTP) từ tin nhắn chuyển sang gửi qua địa chỉ E-mail.

Tại E-mail cá nhân, khi người dân thực hiện giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH sẽ nhận được:

(1) Thông báo nộp thành công hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân (gồm cả đăng ký cho con)

(2) Thông báo tài khoản, mật khẩu khi cơ quan BHXH phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch điện tử

(3) Thông báo mã xác thực (OTP)

(4) Thông báo nộp thành công hồ sơ giao dịch điện tử và khi cơ quan BHXH giải quyết xong

(5) Thông báo cho đơn vị/cá nhân khi nộp hồ sơ giao dịch điện tử và khi cơ quan BHXH giải quyết xong

Trường hợp chưa có thông tin E-mail khi đăng ký giao dịch điện tử, người dân cần bổ sung E-mail để nhận thông báo, mã xác thực (OTP) tại chức năng Thông tin tài khoản trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Khai báo E-mail khi thực hiện giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH

Trung tâm CNTT, BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 2191/CNTT-PM về việc thay đổi hình thức nhận thông báo, OTP khi giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Theo đó, bắt đầu từ 08h00 ngày 29/10/2021, ứng dụng VssID – BHXH số thay đổi hình thức nhận thông báo, mã xác thực (OTP) từ tin nhắn chuyển sang gửi qua địa chỉ E-mail.

Tại E-mail cá nhân, khi người dân thực hiện giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH sẽ nhận được:

(1) Thông báo nộp thành công hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử cá nhân (gồm cả đăng ký cho con)

(2) Thông báo tài khoản, mật khẩu khi cơ quan BHXH phê duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch điện tử

(3) Thông báo mã xác thực (OTP)

(4) Thông báo nộp thành công hồ sơ giao dịch điện tử và khi cơ quan BHXH giải quyết xong

(5) Thông báo cho đơn vị/cá nhân khi nộp hồ sơ giao dịch điện tử và khi cơ quan BHXH giải quyết xong

Trường hợp chưa có thông tin E-mail khi đăng ký giao dịch điện tử, người dân cần bổ sung E-mail để nhận thông báo, mã xác thực (OTP) tại chức năng Thông tin tài khoản trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

BHXH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 128.115
    Online: 22