Để đẩy mạnh và nâng cao các tiêu chí của xã Nông thôn mới và từng bước xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, sáng ngày 13/3/2023 xã Sơn Hàm tổ chức tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt kế hoạch Phát động Đợt cao điểm 90 ngày và Phong trào xây dựng nông thôm mới năm 2023. Về tham dự Hội nghị gồm có: đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phan Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã; Cán bộ công chức, cán bộ hoạt động không chuyên trách xã; đại diện các Trường, Trạm y tế đóng trên địa bàn và Bi thư Chi bộ, thôn trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận các thôn.

Chủ trì Hội  nghị

 

Đ/c Trần T. Lê Hiền, CC Địa chính - NN - NTM triển khai Kế hoạch XD NTM

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Trần Thị Lệ Hiền – Công chức Đại chính - NN - NTM báo cáo vắn tắt kế hoạch Phát động Phong trào xây dựng Nông thôn mới và đợt phát động cao điểm 90 ngày (từ 15/3/2023-15/6/2023). Kế hoạch giao các chỉ tiêu cụ thể đối vơi các thôn, đơn và Ban chỉ đạo đó là:

- Xây dựng thôn Tượng Sơn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu trong 6 tháng đầu năm 2023, 2 thôn còn lại (Liên Sơn, Bình Sơn) đồng loạt thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu phấn đấu đạt trong cuối  năm 2023.

- Xây dựng mới 06 vườn mẫu đạt chuẩn ( thôn Tượng Sơn 2 vườn, Bình Sơn 2 vườn, Liên Sơn 2 vườn), củng cố, nâng cấp 5 khu dân cư đã công nhận đạt chuẩn (Hàm Giang, Hùng Sơn, Mai Lĩnh, Phượng Hoàng, Anh Sơn) để giữ vững đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới (Theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh)

- 100% vườn hộ được chỉnh trang, xóa vườn tạp và cải tạo 150 vườn trên tất cả các thôn. Trong đợt cao điểm mỗi thôn hoàn thành ít nhất thêm 5 vườn hộ sản xuất các sản phẩm có hiệu quả kinh tế, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; thôn Hàm Giang, Mai Lĩnh, Hùng Sơn, Phượng Hoàng, Anh Sơn  hoàn thành 100% việc cải tạo và chỉnh trang vườn; các Thôn Liên Sơn, Bình Sơn, Tượng Sơn hoàn thành 100% vườn chặt bỏ cây tạp, làm vườn đẹp để đạt chuẩn.

- Chăm sóc và trồng hàng rào xanh: 8/8 thôn nhổ cỏ, chăm sóc, cắt tỉa 100% hàng rào xanh đã trồng của thôn mình. Thôn Phượng Hoàng, Thôn Hàm Giang, thôn Mai Lĩnh, thôn Hùng Sơn, thôn Anh Sơn trồng bổ sung đảm bảo hoàn thành 100%. Thôn Liên Sơn , Bình Sơn trồng 1500m hàng rào xanh. Thôn Tượng Sơn trồng 1000m hàng rào xanh. Yêu cầu các thôn trước khi trồng phải đào đất làm rãnh rồi mới trồng, trồng đến đâu phải có hàng rào bảo vệ và chăm sóc đến đó, tránh việc trồng nhiều nhưng tỷ lệ sống rất thấp như những năm trước.

- Trồng cây ăn quả: Ban cán sự các thôn vận động nhân dân trồng bổ sung, trồng mới cây ăn quả nhằm tăng thu nhập trong các năm tiếp theo (Thôn Hàm Giang 200 cây, thôn Mai Lĩnh 200 cây, thôn Hùng Sơn 300 cây, thôn Phượng Hoàng 250 cây, thôn Anh Sơn 200 cây, thôn Tượng Sơn 700 cây, thôn Liên Sơn 600 cây, thôn Bình Sơn 700 cây).

- Trồng cây bóng mát hai bên các trục đường (Thôn Hàm Giang 20 cây, thôn Mai Lĩnh 20 cây, thôn Hùng Sơn 20 cây, thôn Phượng Hoàng 10 cây, thôn Anh Sơn 20 cây, thôn Tượng Sơn 150 cây, thôn Liên Sơn 140 cây, thôn Bình Sơn 130 cây)

- Các thôn tuyên truyền vận động các hộ dân phá bỏ hết công trình vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn không hợp vệ sinh, thay thế bằng công trình vệ sinh tự hoại (Thôn Hàm Giang 10 cái, thôn Mai Lĩnh 5 cái, thôn Hùng Sơn 10 cái, thôn Phượng Hoàng 2 cái, thôn Anh Sơn 3 cái, thôn Tượng Sơn 32 cái, thôn Liên Sơn 28 cái, thôn Bình Sơn 40 cái). 

- Các thôn tuyên truyền vận động các hộ dân lắp đặt, xây dựng hệ thống xử lý nước thải hộ gia đình đảm bảo nước thải hộ gia đình được thu gom đảm bảo vệ sinh môi trường (Thôn Hàm Giang 15 cái, thôn Mai Lĩnh 15 cái, thôn Hùng Sơn 20 cái, thôn Phượng Hoàng 7 cái, thôn Anh Sơn 5 cái, thôn Tượng Sơn 103 cái, thôn Liên Sơn 70 cái, thôn Bình Sơn 50 cái).

- Làm mới đường điện thắp sáng làng quê (Thôn Hàm Giang 190m, thôn Mai Lĩnh 300m, thôn Anh Sơn 200m, thôn Tượng Sơn 300m, thôn Liên Sơn 300m, thôn Bình Sơn 200m).

- 8/8 thôn xây dựng “ gia đình 5 có” theo quy định của Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh ban hành (Thôn Hàm Giang 25 hộ, thôn Mai Lĩnh 25 hộ, thôn Hùng Sơn 25 hộ, thôn Phượng Hoàng 20 hộ, thôn Anh Sơn 20 hộ, thôn Tượng Sơn 27 hộ, thôn Liên Sơn 22 hộ, thôn Bình Sơn 30 hộ).

- 8/8 thôn chỉnh trang, làm đẹp nhà văn hóa thôn đảm bảo sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thể thao cho bà con Nhân dân đảm bảo đạt chuẩn.

- 8/8 thôn duy trì ngày chủ nhật xanh, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Mở rộng, cứng hóa các tuyến đường giao thông đảm bảo đạt chuẩn (Thôn Hàm Giang 190m, thôn Hùng Sơn 250m, thôn Phượng Hoàng 320m, thôn Tượng Sơn 1250m, thôn Bình Sơn 300m).

- Các thôn, cơ quan, đơn vị, trường học... tổ chức chỉnh trang, làm mới, dọn dẹp vệ sinh đảm bảo mỹ quan, văn hóa; các tuyến đường trục xã, liên thôn, ngõ xóm được vệ sinh, phát sẻ, giải tỏa hành lang, trồng bổ sung cây xanh hai bên các tuyến đường giao thông đảm bảo 100% các tuyến đường có cây xanh. Khu thể thao của xã và 100% khu thể thao, nhà văn hóa thôn được chỉnh trang, sử dụng có hiệu quả. 

** Một số nội dung và giải pháp cần thực hiện:

-  Củng cố, bổ sung, các tiêu chí giữ chuẩn xã nông thôn mới và từng bước nâng cao theo tiêu chí NTM nâng cao: Tổ chức rà soát hiện trạng, đánh giá lại mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới (Theo Quyết định số 36/2022/ QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh); xác định nội dung, khối lượng và xây dựng khung kế hoạch cụ thể bổ sung, nâng cấp các tiêu chí (kể cả về mặt hồ sơ từng tiêu chí), đảm bảo 100% các tiêu chí tại xã đạt chuẩn và bền vững. Chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể, ưu tiên phân bổ nguồn lực để củng cố, bổ sung, hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí trước ngày 30/6/2023.

Các tổ chức, trạm y tế, trường học đóng trên địa bàn: Tổ chức chỉnh trang cổng, tường rào, mái che, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, cơ quan, công sở làm việc. Trồng cây xanh, cây hàng rào xanh, hoa cây cảnh đảm bảo công sở, trường học mỹ quan, văn hóa, văn minh. Đối với Trạm Y tế xã chủ động rà soát, thực hiện các nội dung để đảm bảo giữ vững tiêu chí về Y tế. Đối với các trường học chủ động rà soát và bổ sung, nâng cấp để đảm bảo đạt chuẩn về tiêu chí giáo dục.

** Thời gian triển khai: Phong trào phát động từ nay đến cuối năm 2023, phát động đợt cao điểm 90 ngày (từ ngày 15/3/2023 đến ngày 15/6/2023). Các thôn đồng loạt ra quân ngày 15/3/2023. 

Sau khi nghe triển khai Kế hoạch các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất cao với kế hoạch của UBND xã đã đề ra. Các đại biểu đại diện cho các thôn, các tổ chức đoàn thể đã  bổ sung thêm một số kế hoạch riêng cho đơn vị thôn và tổ chức mình phụ trách các đại biểu thể hiện tình thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo kế hoạch đặt ra.

** Kết luận Hội Nghị đồng chí Phan Xuân Hải - Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

1. Đối với các Thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã:

- Rà soát, lựa chọn các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả trong đợt ra quân thực hiện phong trào, 

- Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể theo từng tuần, từng tháng để chỉ đạo,  triển khai thực hiện tại các thôn, hộ gia đình theo từng tiêu chí, từng chỉ tiêu; phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp cùng chung sức xây dựng nông thôn mới; từng bước nâng cao nhận thức, để người dân xác định vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới.

- Huy động nguồn lực tại địa phương thực hiện Chương trình; lựa chọn nguồn vốn được hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, huyện đầu tư xây dựng các hạng mục thiết yếu phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân như: giao thông, thủy lợi, môi trường...

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các thôn thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

- Cuối mỗi tuần, tháng, phát động, có đánh giá, biểu dương những tổ chức, cá nhân làm tốt; đồng thời phê bình, nhắc nhở những tổ chức, thôn, hộ gia đình còn hạn chế, yếu kém. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã:Phối hợp với Ban công tác Mặt trận các thôn thực hiện hiệu quả các phong trào xây dựng nông thôn mới; phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả giám sát; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới.

3. Yêu cầu Ban Văn hóa - TT xã, Cổng thông tin điện tử xã: Tăng cường thời lượng tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động 90 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Kịp thời tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, kết quả nổi bật tại các thôn để nhân rộng, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

4. Yêu cầu Ban phát triển các thôn tổ chức: Rà soát lại kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế tại thôn và bám kế hoạch để tổ chức thực hiện; Xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng nông thôn mới tại đơn vị thôn mình thật chi tiết, cụ thể. Đặc biệt, đối với các thôn đã đạt chuẩn và thôn đang xây dựng phải có khung kế hoạch thực hiện xây dựng NTM hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Có vướng mắc, khó khăn gì báo cáo ngay cho ban chỉ đạo xây dựng NTM xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn và có hướng chỉ đạo thực hiện. Vận động nhân dân cải tạo, chỉnh trang vườn, trồng hàng rào xanh, tổ chức sản xuất vườn có hiệu quả, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, khoa học. Xây dựng hố xử lý phân, hố ủ phân vi sinh, hệ thống xử lý nước thải… đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thống nhất sáng ngày 15/3/2023 xã sẽ tổ chức Phát động xây dựng Nông thôn mới tại thôn Tượng Sơn.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương,  nghiêm túc đầy trách nhiệm Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 142.689
    Online: 25