Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến cho người đan về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời chia sẽ những thuận lợi khó khăn trong công tác, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và quản lý, điều hành của chính quyền nhằm thống nhất trong nhận thức, hành động về thự hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường mới quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân. Qua đó nắm bắt thông tin từ cơ sở, đặc biệt là tâm tư nguyện vọng, ý kiến phản ánh của Nhân dân, kịp thời phát hiện vànghiêm cứu, giải quyết những vấn đề vướng mắc một cách kịp thời. Tăng cường, cũng cố mói quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân; tăng niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp. Chiều ngày 19/5/2023 xã Sơn Hàm tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền lần thứ nhất năm 2023.

Về tham dự có: Đồng chí Trần Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn; Đ/c Hồ Viết Hào, BT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND; Đ/c Phan Xuân Hải, P.BT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ; các đồng chí trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã; các đồng chí ccoong chức chuyên môn liên quan; các đồng chí Bí thư, Thôn trưởng, Trưởng ban Công tác mặt trận các thôn.

Tại Hội nghị đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đặt vấn đề, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự và nội quy Hội nghị tiếp xúc để đại biểu tham gia được biết và thực hiện.

Trước ngày diễn ra Cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp UBND xã đã nhậ được 02 đơn thư của ông Hồ Huy Lý và ông Hồ Huy Phấn, thôn Hàm Giang yêu cầu giải quyết về việc người dân thôn Hùng Sơn trồng cây trên lối đi thuộc đất của Nhà nước và chặn cống dâng nước để bắt cá làm ngập úng và gây khó khăn trong đi lại để canh tác lúa tại vùng Cây Ươi (Thôn Hùng Sơn) và đề nghị tách bìa đất nông nghiệp của ông Hồ Huy Phấn thôn Hàm Giang trong thửa đất được cấp Bìa đỏ chung với ông Lê Anh Trà.

Tại Hội nghị nhận thêm được thêm 03 ý kiến trục tiếp:

1. Ông Hồ Huy Thể - Thôn Hàm Giang: Yêu cầu trong việc điều chỉnh điện tích đất nông nghiệp đã thu hồi trong bìa đỏ và ý kién về việc trong giấy chứng nhận QSDĐ sau khi cấp đổi bìa mới thiếu các thông tin về số thửa, tờ bản đồ, xứ đồng... và giải quyết chế độ chính sách NTM hỗ trợ xây nhà vệ sinh tự hoại cho hộ chính sách BTXH và Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết 44/NQ-HĐND tỉnh.

2, Bà Hồ Thảnh - Thôn Phượng Hoàng: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ ở xứ đồng Cây Da

3. Ông Nguyễn Quang Tuệ - Thôn Phượng Hoàng: Đề nghị UBND xã lắp thêm Camera ở khu vực Trường Mần non xã Sơn Hàm để giám sát việc vứt rác bừa bãi của người dân và nghiêm túc xử lý các đối tượng vứt rác một cách bừa bãi không đúng quy định.

Các ý kiến tại Hội nghị đã được các công chức chuyên môn và Chủ trì Hôi nghị trao đổi, trả lời một cách thẳng thắn, thấu tình, đạt lý tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của toàn thể Hội nghị. Tạo được sự tin tưởng và thông suốt của người dân đối với Đảng và chính quyền địai phương.

Sau hơn 02 giờ làm việc khẩn trương, trách nhiệm Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 142.647
    Online: 15