Chiều ngày 30 và sáng ngày 31/3/2021 Hội LHPN xã Sơn Hàm đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội vinh dự được đón tiếp Đ/c Lê Thành Nhân, Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy - Trưởng Đoàn công tác, Đ/c Cù Bích Thuận - HUV- Chủ tịch Liên Đoàn lao động huyện, Đ/c Hà Minh Thành - Phó chủ tịch Hội LHPN huyện cùng các đồng chí trong BTV Hội LHPN huyện Hương Sơn, Đ/c Hồ Viết Hào, BT Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã, Đ/c Phan Xuân Hải, PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các Ban, ngành đoàn thể, BGH các nhà trường, trạm y tế, Bí thư Chi bộ 08 thôn, cán bộ hội nghĩ việc qua các thời kỳ và 75 đại biểu chính thức về tham dự đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Phiên Đại hội thứ nhất:

1. Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu

* Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Trần Thị Oanh - Chủ tịch Hội LHPN xã

2. Đ/c Trần Thị Nhị - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã

3. Đ/c  Phạm Thị Hoa - Chi hội trưởng chi hội Hàm Giang

Đoàn chủ tịch Đại Hội

* Đoàn thư ký gồm 02 đồng chí:

1. Đ/c  Nguyễn Thị Nguyệt - Đại biểu chi hội Hùng  Sơn

2. Đ/c  Nguyễn Thị Minh Tân - Đại biểu chi hội Liên Sơn

* Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm các chị:

1. Đ/c  TrầnThị Lan Anh, Phó hiệu trưởng trường Mầm non  -  Trưởng ban.

2.  Đ/c  NguyễnThị Loan - Đại biểu chi hội Tượng Sơn – Ban viên.

3.  Đ/c   Phan Thị Hoàng - Đại Biểu chi hội Mai Lĩnh - Thư ký.  

2. Đại hội đã nhất trí thông qua quy chế làm việc, chương trình Đại hội,Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội.

3. Đại hội  đã tiến hành thảo luận  đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáochính trị đại Hội cấp trên, góp ý bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII và 03 ý kiến tham luận của các đoàn đại biểu.

4. Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành Hội LHPN xã Sơn Hàm lần thứ 21, nhiệm kỳ 2021 -2026; thống nhất về số lượng, hướng cơ cấu nhân sự trình tại Đại hội.

Phiên Đại hội chính thức:

Đại hội được nghe đồng chí Trần Thị Oanh -  Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày vắn tắt báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội LHPNphụ nữ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đánh giá kết quả thực hiện phong trào phụ nữ, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhiệm kỳ 2016 -2021, phương hướng mục tiêu, các giải pháp cơ bản nhiệm kỳ 2021 -2026; Và đồng chí Trần Thị Nhị - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội LHPN xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 -2021 trình Đại hội.

Đồng chí Trần Thị Thị Oanh thông qua Báo cáo chính trị

Đ/c Trần Thị Nhị thông qua Bản kiểm điểm BCH

Sau khi nghe xong 02 bản báo cáo các đại biểu tham dự Đại hội tham gia y kiến tham luận: Cơ bản các ý kiến đã đồng tình cao với các nội dung mà các bản báo cáo đề cập và bổ sung làm rõ và sâu thêm một số nội dung như:

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt - Đoàn đại biểu thôn Hùng Sơn tham luận về nội dung Phát huy vai trò chủ thể của hội viên phụ nữ trong thực hiện cuôc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch,  tham gia xây dựng NTM;

- Đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Đoàn đại biểu  Hàm Giang lên tham luận về nồi dung Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về thực hành tiết kiệm, vận động thu gom phế liệu gây quỹ;

- Đồng chí Trần Thị Hành-  Đoàn đại biểu Mai Lĩnh lên tham luận về nội dung Giải pháp tập hợp, thu hút hội viên, nâng cao sinh hoạt chi hội.

- Đồng chi Hà Thị Tú – Đoàn đại biểu thôn Anh Sơn tham luận về nội dung Tuyên truyền vận động Phụ nữ phát triển kinh tế vaftham gia xây dựng NTM;

- Đồng chí Nguyễn Thị Huyền – Đoàn Đại biểu thôn Hàm Giang tham luận thêm về nội dung Tuyên truyển, vận động hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thự hiện tiết kiệm, vận động thu gom phế liệu gây quỹ hội,

Tại Đại Hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Hà Minh Thành - Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn. Đồng chí đã ghi nhận kết quả lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội trong thời gian qua vừa gợi mở, định hướng, và giao nhiệm vụ cho Đại hội và Hội LHPN trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị  Ban chấp hành phụ nữ xã xây dựng các phong trào phụ nữ: “05 không, 03 sạch”; phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển các mô hình sinh kế, xây dựng 10 hộ liền kề, phát huy tốt mô hinh thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, ...

Đ/c Hà Minh Thành - Phó CT Hội LHPN huyện

Tại Đại hội được nghe đồng chí Hồ Viết - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã đại diện cho cấp ủy Đảng chính quyền địa phương phát biểu ý kiến: Đồng chí đã ghi nhận nhũng thành tích và kết quả mà Hội Người cao tuổi xã đã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí đã gọi ý một số nội dung trong phương hướng nhiệm kỳ tới đó là:

- Cần tiếp tiếp tục quán triệt sau rộng các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Phụ nữ;

- Nâng cao chất lượng tổ chức hội, tìm ra các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức hội ngày càng vững mạnh, có chiều sâu;

- Cần phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; xây dựng người phụ nữ Việt nam tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang;

 - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhàm tập hợp đông đảo hội viên tham gia phong trào thi đua của hội phụ nữ, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thự hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đạc biệt là các chỉ tiêu kinh tế xã hội gia đoạn 2020-2025 mà Đại hội Đảng bộ xã Sơn Hàm thông qua;

- Thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện, hỗ trợ phụ nữ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Tích cực tham gia các họt động chính trị xã hội, phới hợp với MTTQ và các đoàn thể thực hiện giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyển trong sạch vững mạnh và vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian tới;

Đ/c Hồ Viết Hào, BT Đảng bộ - CT HĐND xã

Qua các ý kiến phát biểu chỉ đạo và tham luận tại Đại hội, Đồng chí Trần Thị Oanh thay mặt Đoàn chủ tịch đã xin tiếp thu và lĩnh hội, bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Hội LHPN  xã Sơn Hàm lần thứ Đại hội  XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026  đã bầu 11 đồng chí vào Ủy viên Ban chấp hành và các chức danh chủ chốt của Hội với kết quả như sau:

Ban chấp hành phụ nữ xã gồm 11 đồng chí:

1. Đ/c Trần Thị Oanh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội LHPN xã;

2. Đ/c Trần Thị Nhị tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch hội LHPN xã;

3. Đ/c Phạm Thị Hoa - được bầu giữ chức vụ UV BTV Hội LHPN xã;

4. Đ/c Nguyễn Thị Loan – Ủy viên BCH - Chi hội trưởng thôn Tượng Sơn;

5. Đ/c Hà Thi Tú – Ủy viên BCH - Chi hội trưởng thôn Anh Sơn;

6. Đ/c Nguyễn Thị Hồng – Ủy viên BCH - Chi hội trưởng thôn Phượng Hoàng;

7. Đ/c Trần Thị Hành – Ủy viên BCH - Chi hội trưởng thôn Mai Lĩnh;

8. Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt – Ủy viên BCH - Chi hội trưởng thôn Hùng Sơn;

9. Đ/c Nguyễn Thị Minh Tân – Ủy viên BCH - Chi hội trưởng thôn Liên Sơn;

10. Đ/c Hồ Thị Thanh Dương – Ủy viên BCH - Chi hội trưởng thôn Bình Sơn;

11. Đ/c Trần Thị Lan Anh – Ủy viên BCH – Phó Hiệu trưởng Trường MN.

Lãnh đạo huyện, xã tặng hoa chức mừng BCH mới

BCH phụ nữ xã tặng hoa cho Đ/c không tiếp tục ứng cử vào BCH khóa mới

Đại hội cũng đã bầu ra các Đại biểu tham dự Đại Hội LHPN huyện Hương Sơn gồm:

1. Đ/c Trần Thị Oanh - Chủ tịch hội LHPN xã;

2. Đ/c Trần Thị Nhị - Phó Chủ tịch hội LHPN xã;

3. Đ/c Nguyễn Thị Hồng – Ủy viên BCH - Chi hội trưởng thôn Phượng Hoàng;

4. Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt – Ủy viên BCH - Chi hội trưởng thôn Hùng Sơn;

5. Đ/c Trần Thị Hòe – Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Anh Sơn;

7. Đ/c Trần Thị Hành – Ủy viên BCH - Chi hội trưởng thôn Mai Lĩnh: Đại biểu dự khuyết;

Các em HS Tiểu học chào mùng Đại hội

Đ/c Lê Thành Nhân, UV BTV - Chủ nhiệm UBKT HU tặng hoa và quà chúc mừng Đại hội

Sau hơn 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ xã Sơn Hàm nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 128.204
    Online: 23