Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo “Tư tưởng , đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và các Chỉ thị - Nghị quyết, Quy định của Trung ương, tỉnh, huyện và nội dung về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho toàn Đảng bộ. Chiều ngày 29/3/2023 Đảng ủy xã Sơn Hàm tổ chức Hội nghị Quán triệt các chuyên đề vể đẩy mạnh việc học tập và làm theo “Tư tưởng , đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2023 và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương , của Tỉnh ủy, của huyện và nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Về tham dự Hội nghị gồm có: Đồng chí Cù Bích Thuận, HUV- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện trực tiếp chỉ đạo Sơn Hàm; đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phan Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã và các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Sơn Hàm.

Đại biểu tham gia Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Hồ Viết Hào – Bí thư Đảng bộ quán triệt chuyên đề về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo "Tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ chí Minh về phát huy truyền thống văn hóa, con người Hương Sơn; Nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Đ/c Hồ Viết Hào - BT Đảng bộ quán triệt các chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đ/c Phan Xuân Hải - CT UBND xã báo cáo kết quả hoạt động Qúi I, năm 2023, triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Đ/c Lê Văn Hạnh - Phó BT Đảng ủy quán triệt Nội dung cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực

của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và một số quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 142.624
    Online: 17