Thực hiện theo Kế hoạch phát động đợt cao điểm ra quân xây dựng Nông thôn mới từ 21/9/2023-21/10/2023. Sáng ngày 21/9/2023, 8/8 thôn đã đồng loạt huy động nhân dân cùng ra quân lao động xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân thôn Hùng Sơn phấn khởi ra quân XD NTM

Sáng ngày 21/9/2023 Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Sơn Hàm đã tổ chức phát động đợt cao điểm xây dựng NTM từ ngày 21/9/2023 đến 21/10/2023. Trong thời gian qua với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng chính quyền, sự chung sức đồng lòng của người dân nên phong trào xây dựng NTM xã Sơn Hàm đã đạt được một số kết quả tích cực.

Nhân dân thôn Tượng Sơn giúp nhau trồng hàng rào cọc Bê tông

Trong 10 ngày vừa qua các thôn đã bám sát kế hoạch, chỉ tiêu được giao để tập trung thực hiện. Các đồng chí được phân công chỉ đạo thôn đã rất tích cực đôn đốc chỉ đạo. Đến nay dù thời tiết không được thuận lợi nhưng kết quả đạt được rất khả quan: Mở rộng nền đường đạt 0,5 km; Giải tỏa hành lang giao thông 8 km; Trồng 22 cây xanh trên các trục đường; Tiếp tục chỉnh trang và nâng cấp nhà văn hóa thôn Tượng Sơn và thôn Liên Sơn; Làm mới 0,4 km đường điện thắp sáng làng quê; Tiếp tục cải tạo 6 vườn hộ; Cắt tỉa chăm sóc 6,5 km hàng rào xanh trên các trục đường; Trồng dặm và trồng mới 2km hàng rào xanh; Làm mới 0,5km hàng rào thép gai; Làm mới 6 hệ thống xử lý nước thải; Phá bỏ 9 nhà vệ sinh 1, 2 ngăn không hợp vệ sinh; Xây mới 6 nhà vệ sinh tự hoại...

Trong thời gian 20 ngày còn lại của đợt phát động cao điểm ra quân xây dựng NTM, BCĐ xây dựng NTM xã, tiếp tục chỉ đạo các thôn tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân ra quân quyết liệt để đạt các chỉ tiêu được giao của tháng cao điểm như: Xây dựng gia đình 5 có, cải tạo vườn, trồng hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ, xây mới nhà vệ sinh tự hoại, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, xử lý môi trường trong chăn nuôi... quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và bổ sung nâng cao các nội dung tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, làm cho bộ mặt nông thôn xã Sơn Hàm ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh. Phấn đấu ít nhất đưa 1 thôn về đích khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối tháng 10/2023./.

Một số hình ảnh tại các thôn trong 10 ngày đầu ra quân:

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 151.680
    Online: 5