Để đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo chăm sóc và đánh giá năng suất các loại cây trồng vụ Hè thu năm 2022 của UBND xã Sơn Hàm; Sáng ngày 24/5/2022 Ủy ban nhân xã thành lập 02 đoàn tổ chức đi thăm đồng đánh giá năng suất, sản lượng và gặt thống kê theo điểm trên tất cả các cánh đồng trên địa bàn xã

Vụ Xuân năm 2022, xã Sơn Hàm gieo cấy tổng diện tích 220 ha đạt 100% Kế hoạch. Cơ cấu 100% diện tích chủ yếu bằng các giống cho năng suất cao như: DH 12,  Thái Xuyên 111, Thiên Ưu 838, Nhị Ưu, ADI 168, Bắc Thịnh, VNR 20, LP 5 và một số giống lúa khác có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt. Để triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2022 kịp thời, đúng khung lịch thời vụ, với quyết tâm không để nhân dân bỏ hoang nhiều diện tích. UBND xã Sơn Hàm đã căn cứ Đề án sản xuất vụ Xuân của UBND huyện và Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2022 của xã, kiện toàn BCĐ sản xuất nông nghiệp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành đoàn thể, công chức có liên quan, vận động nhân dân gieo cấy hết diện tích. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng, tháo nước tạo nền, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời ...; Phối hợp với Thủy nông huyện và chỉ đạo cho HTX và các thôn tổ chức ra quân phát dọn, nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy, điều tiết nước hợp lý, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất lúa vụ xuân. Bên cạnh đó BCĐ sản xuất xã thường xuyên cử cán bộ khuyến nông xuống địa bàn tăng cường kiểm tra đồng ruộng nhằm đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển của cây lúa để có biện pháp chăm sóc, điều tiết phân, nước hợp lý, điều tra dự thính, dự báo chính xác tình hình sâu bệnh để thông báo hướng dẫn nhân dân cách phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả.

Qua kết quả gặt điểm trên tất cả các cánh đồng và các loại giống lúa bước đầu đánh giá năng suất lúa bình quân vụ Xuân năm 2022 trên địa bàn toàn xã ước đạt 55,5 tạ/ha. Các giống lúa đạt năng suất cao là: DH 12, Nhị Ưu 838, ADY 168, LP 5, VNR 20, Thái Xuyên... Việc đánh giá năng suất lúa vụ Xuân nhằm xác định những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, tìm ra nguyên nhân gây bệnh hại lúa để có giải pháp phòng trừ, rút ra bài học kinh nghiệm, nghiên cứu giống lúa phù hợp cho sản xuất vụ Hè Thu mùa góp phần nâng cao năng suất, nâng cao thu nhập cho người trồng lúa tại địa phương. Hiện nay, diện tích lúa trên địa bàn xã đang trong giai đoạn chín sáp, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân chuẩn bị phương tiện máy móc, nhân lực sẵn sàng để tổ chức xuống đồng thu hoạch lúa vụ Xuân và triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu 2022 kịp thời, tránh mưa lũ đầu vụ.

Để kịp thời vụ, trước đó vào chiều ngày 20/5/2022 Ủy ban nhân dân xã Sơn Hàm cũng đã tiến hành họp Ban chỉ đạo xã và Ban cán sự các thôn để triền khai Đề án sản xuấ vụ Hè Thu mùa năm 2022. Với quan điểm chỉ cơ cấu sản xuất lúa trên những vùng chủ động nước tưới, sử dụng bộ giống lúa ngắn ngày để sản xuất,mở rộng tối đa sản xuất cây màu trên đất lúa không chủ động tưới; linh hoạt trong tổ chức chỉ đạo sản xuất, né tránh thiên tai phấn đấu sản xuất vụ Hè Thu an toàn, hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

Dự kiến vụ Hè Thu gieo cấy khoảng 180 ha lúa, năng suất 40 tạ/ha, sản lượng 720 tấn. Sử dụng các nhóm giống có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày như: Xuân Mai 12, Bắc Thịnh, Thái Xuyên 111, Nhị Ưu 838, TH3-3, TH3-5, Khang dân đột biến, Khang dân 18, Nếp 98, Nếp 87, BQ, VTNA2, PC6, BT09... căn cứ vào thời gian sinh trưởng của các giống các thôn, theo lịch thời vụ, đảm bảo thời gian gieo cấy kết thúc trước 05/6/2022, kết thúc thu hoạch trước ngày 30/8/2022. Các giống có triển vọng trong vụ Hè Thu tiếp tục đưa vào sản xuất quy mô phù hợp với từng thôn:  ADI 168, VRN20.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 163.769
    Online: 2