Ngày 18/3/2022, Hội Cựu chiến binh xã Sơn Hàm đã tổ chức thành công đại hội lần thứ VII, nhiềm kỳ 2022 - 2027. Về dự và chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Cù Bích Thuận, Huyện ủy viên – Chủ tịch Liên Đoàn Lao động huyện; đ/c Nguyễn Đình Ngân, Ủy viên BCH tỉnh hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; đồng chí Hoàng Công Hải – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện; Đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Đồng chí Lê Văn Hạnh – Phó Bí thư Đảng bộ và các đồng chí đại diện cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017- 2022, Hội Cựu chiến binh xã Sơn Hàm đã phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” Trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Sơn Hàm khóa XXIII. Hội cựu chiến binh xã Sơn Hàm  nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của ban chấp hành Đảng bộ, chính quyền, sự  phối hợp của MTTQ các ban ngành đoàn thể và sự chỉ đạo giúp đỡ của Thường trực hội CCB huyện Hương Sơn. Cán bộ hội viên CCB xã Sơn Hàm đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu  phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát huy sức mạnh của các thế hệ CCB, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Những năm qua, hội đạt được nhiều thành tích, tạo thế vững chắc, phát triển toàn diện góp phần tích cực trong việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Hội đã khẳng định được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. được Đảng bộ, chính quyền nhân dân ghi nhận.

Đại Hội thực hiện Nghi lễ chào cờ

Đại hội lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2017 - 2022 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết hội cựu chiến binh, tập thể Hội CCB xã Sơn Hàm đoàn kết, chủ động sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu NQ Đại hội  lần thứ VI Hội cựu chiến binh đề ra.

Đ/c Đào Viết Lạm - PCT hội thông qua Báo cáo Chính trị

Phối hợp với MTTQ với các tổ chức Chính trị - Xã hội đã tạo sức mạnh tổng hợp, trong công tác vận động quần chúng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, đặc biệt là  thực hiện phong trào  xây dựng nông thôn mới của hội đã đóng vai trò quan trọng của địa phương.

Đ/c Trần Văn Hoài - CT Hội thông quá báo cáo kiểm điểm BCH

Trong xây dựng hội có bước phát triển cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và định hướng xây dựng hội trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đổi mới phương pháp, tác phong, phương thức hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. 

  

Đ/c Lê Văn Cường - Chi Hội Hùng Sơn phát biểu tham luận 

Với những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua Hội CCB xã Sơn Hàm được cấp trên tặng 04 Bằng khen  của tỉnh hội, 03 giấy khen của UBND huyện, và nhiều giấy khen khác của cá nhân. Từ đó hội đã khẳng định được việc làm của mình và làm cho tổ chức hội ngày càng vững mạnh được cấp ủy đảng chính quyền ghi nhận và được huyện hội công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua.

Đ/c: Nguyễn Quang Oánh - Chi hội Phượng Hoàng phát biểu tham luận

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội  lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội Cựu chiến binh xã Sơn Hàm đề ra những nhiệm vụ sau:

- Làm tốt công tác phát triển Hội viên mới, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày càng cao. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phát triển hội viên đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tập trung củng cố xây dựng, nâng cao chất lượng toàn diện tổ chức Hội. Chú trọng chất lượng sinh hoạt nhất là chi hội, duy trì nề nếp hoạt động thường xuyên, quản lý chặt chẽ hội viên,  xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động và sinh hoạt của chi hội theo tinh thần nghị quyết 05 của ban chấp hành TW Hội và nghị quyết 02 của BCH Hội CCB tỉnh.

- Thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ BCH, BTV, chi hội,  những đồng chí có phẩm chất, năng lực tốt, có sức khoẻ đúng quy định về độ tuổi, có tâm, có tầm, có uy tín với CCB, với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân

- Do đặc điểm và điều kiện hoạt động của hội CCB, các chi hội cần chủ động tham mưu cho cấp uỷ xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo chú trọng bồi dương nguồn kế tiếp, đảm bảo uy tín liên tục các thế hệ cán bộ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trong đó tập trung đổi mới phương thức hoạt động và sinh hoạt của chi hội theo tinh thần nghị quyết 05 của BCH TW hội và nghị quyết 02 của BCH tỉnh hội

- Duy trì nề nếp kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất tạo điều kiện để chi hội khắc phục những tồn tại yếu kém, kịp thời rút kinh nghiệm góp phần xây dựng hội vững mạnh.

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức năng lực công tác kiểm tra, làm cho đội ngũ cán bộ công tác kiểm tra, bám sát mọi hoạt động của tổ chức hội, cán bộ hội viên.        

- Đánh giá đầy đủ khách quan, chính xác thúc đẩy chất lượng hoạt động hiệu quả ngày càng cao.

- Phối hợp với MTTQ và các ban ngành đoàn thể  làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217, 218 của bộ chính trị, thực hiện chức năng vận động quần chúng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhận rõ những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân, cần phải sữa chữa khắc phục kịp thời với quyết tâm,  giữ vững truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới 

- Phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội CCB xã Sơn Hàm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã đề ra.

- Xây dựng hội cựu chiến binh luôn luôn đạt đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc, góp phần cùng Đảng bộ và  nhân dân xã Sơn Hàm, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội  Đảng toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, và nghị quyết của Đảng các cấp xây dựng  xã Sơn Hàm ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đ/c Nguyễn Đình Ngân - CT Hội CCB huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu trước Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Ngân, Ủy viên BCH tỉnh hội - Chủ tịch Hội CCB huyện Hương Sơn ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Hội Cựu chiến binh xã Sơn Hàm đã đạt được nhiệm kỳ gian qua và đề nghị Hội CCB xã Sơn Hàm tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ đoàn kết một lòng để xây dựng phong trào hội phát triễn vẵng mạnh hơn nữa trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời đề  nghị các đại biểu tham gia đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 hãy phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia y kiến xây dựng văn kiện đại hội; sáng suốt lựa chọn nhũng người đủ tiêu chuẩn bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đ/c Hồ Viết Hào - BT Đảng bộ - CT HĐND xã phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Sơn Hàm, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 10 đồng chí:

1. Đ/c Trần Văn Hoài - Chị hội Hùng Sơn;

2. Đ/c Phan Văn Phú - Chi hội Hùng Sơn;

3. Đ/c: Hồ Đình Hoàng - Chị hội Tượng Sơn;

4. Đ/c: Phan Văn Chiến - Chi hội Anh Sơn;

5. D/c: Nguyễn Xuân Hòa - Chi hội Phượng Hoàng;

6. Đ/c: Nguyễn Hữu Hùng - Chi hội Mai Lĩnh;

7. Đ/c: Hồ Hữu Quốc - Chi hội Hàm Giang;

8. Đ/c: Đào Viết Lạm - Chi hội Hàm Giang;

9. Đ/c: Nguyễn Đình Thanh - Chi hội Liên Sơn;

10. Đ/c: Đào Mạnh Cường - Chi hội Bình Sơn.

Lãnh đạo huyện, xã tặng hoa chức mừng BCH khóa mới

Lãnh đạo tặng quà cho các đồng chí không tái cử vào BCH khóa mới

Sau khi bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa VII đã tổ chức họp Phiên họp lần thứ nhất và bầu ra Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh khóa 2022-2027:  Đ/c Trần Văn Hoài - Chủ tịch Hội khóa 2017-2022 tiếp tục Ban chấp hành Hội bầu vào Chủ tịch khóa 2022-2027.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Hương Sơn sắp tới gồm 05 đồng chí (04 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết).

Sau gần một ngày làm việc với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm Đại hội Hội Cựu chiến binh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 xã Sơn Hàm đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 151.750
    Online: 12